Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Programu Infrastruktura i Środowisko PO IiŚ 2014-2020 oraz Programu Infrastruktura i Środowisko PO IiŚ 2007-2013.

Obszary interwencji Programu:

  • Efektywność energetyczna i zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, rozwój ciepła systemowego, OZE, inteligentne sieci energetyczne, systemy magazynowania energii, inteligentna infrastruktura gazowa,
  • Adaptacja do zmian klimatu, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna,
  • Transport miejski, kolejowy, drogowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy,
  • Infrastruktura ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego.

Działania w zakresie podniesienia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będą obejmować m.in.: ocieplenie obiektu, wykorzystanie technologii odzysku ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, instalację nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej na potrzeby własne, wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne, urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów dostarczonego ciepła lub chłodu wyposażonych w funkcje zdalnego odczytu oraz zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku (BMS), a także modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji.

Link do programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027