Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC) i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Zakres wsparcia w ramach programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych.

Celem programu FERC jest wsparcie transformacji cyfrowej kraju poprzez realizację przedsięwzięć, które zapewnią: szeroki dostęp do ultra-szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom zaawansowane e-usługi publiczne, skuteczne działanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dostęp do danych o znaczącym potencjale do dalszego ich wykorzystywania, wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych oraz rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych.

Potencjalnymi Beneficjentami mogą być m.in. podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Link do programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027