Program Interreg Europa 2021-2027

Program Interreg Europa 2021-2027 wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu. Celem projektów jest poprawa wdrażania instrumentów Polityki Spójności 2021-2027.

Tematyka programu:

  • bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa,
  • ekologiczne, niskoemisyjne przejście na gospodarkę bezemisyjną,
  • Europa lepiej połączona, poprzez zwiększenie mobilności,
  • bardziej społeczna i włączająca Europa,
  • Europa bliżej obywateli poprzez wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów.

Link do programu: Program Interreg Europa 2021-2027