Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Program będzie realizowany na obszarze jedenastu krajów, z których osiem to państwa członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz trzy państwa partnerskie (Białoruś, część Norwegii i Rosji).

Obszary wsparcia ukierunkowane są na wspieranie transformacji w kierunku bardziej zielonych i odporniejszych społeczności i gospodarek. Wspieranie władz publicznych w wychodzeniu naprzeciw potrzebom społeczności i biznesu oraz tworzenie praktycznych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania w regionie Morza Bałtyckiego.

W ramach programu beneficjentem mogą być również instytucje badawcze oraz szkolnictwa wyższego, a także ośrodki edukacyjne i szkoleniowe, które mogą przyłączyć się do działań w ramach współpracy transnarodowej aby wesprzeć główne grupy docelowe dodatkową wiedzą i kompetencjami.

Link do programu: Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027