Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

BTC ENUTC - 2023

Uwaga:

Zespół polski ma 7 dni na złożenie wniosku krajowego od momentu złożenia wniosku pełnego na poziomie międzynarodowym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:

międzynarodowe projekty badawcze w obszarze rozwoju i transformacji przestrzeni miejskiej pn. Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions.

Wnioski można składać w jednym z obszarów tematycznych:

 • Experimentation and co-creation for a beautiful and sustainable urban future
 • Transformation to sustainable cities/urban transformation
 • Designing Inclusive, Liveable and Green Neighbourhoods.
Adresat:

konsorcja międzynarodowe, złożone z min. 2 zespołów badawczych, pochodzących z min. 2 krajów biorących udział w konkursie: Belgii, Bułgarii, Łotwy,  Holandii, Polski, Rumunii i Szwecji.

W ramach realizacji projektu należy podjąć współpracę z min. 1 instytucją z sektora kultury lub prowadzącą działalność związaną z kulturą i technologią, łączącą działalność artystyczną z przedsiębiorczością. Preferowany jest również udział przedstawicieli społeczności miejskich.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawca powinien skontaktować się z NCN, żeby potwierdzić kwalifikowalność wnioskodawców.

Dofinansowanie:
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
 • maks. wysokość finansowania nie jest określona, tzn. można wnioskować o dowolną uzasadnioną kwotę
 • wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tyś. euro.
Okres trwania projektu: 24 m-ce.
Sposób złożenia wniosku:
 • poziom międzynarodowy:

wniosek wspólny (full proposal) składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu UDiManager 

 • poziom krajowy:

wniosek o finansowanie części polskiej projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz Sieci- JPI Urban Europe.

 1. Polskim wnioskodawcom w konkursie zaleca się przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx. Tabelę budżetową należy przesłać na adres: alicja.dylag@ncn.gov.pl w terminie do 14 kwietnia 2023 r.
 2. Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym muszą być spójne. Wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym, złożonym na poziomie międzynarodowym.
 3. Kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,6976 zł.
 4. W projekcie jest możliwość zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich oraz środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do systemu UDiManager (full proposal): 25.04.2023
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do NCN: 02.05.2023