Konkursy zakończone

NCN - SONATA BIS 11

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.09.2021
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 15.09.2021

NCN - MAESTRO 13

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.09.2021
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 15.09.2021

NCBR - EIG CONCERT-Japan - Konkurs VIII

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.06.2021
 • do EIG CONCERT-Japan: 10.05.2021 - 09.07.2021

NCBR - EUREKA 2021

Składanie wniosków:
 • do COP: 14.09.2021
 • do NCBR: 24.09.2021

NCBR - EJP SOIL

Składanie wniosków (etap I):
 • do EJP SOIL: 25.06.2021
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 29.08.2021
 • do EJP SOIL: 07.09.2021

NCN - MINIATURA 5

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2021
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 30.09.2021

NCN - Trans-Atlantic Platform Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (T-AP RRR)

Składanie wniosków (etap I):
 • do FAPESP: 14.06.2021
Składanie wniosków (etap II):
 • do FAPESP (SAGE system): 12.07.2021
Składanie wniosków (etap III):
 • do ZSUN/OSF: 19.07.2021

NCBR, NCN - ARTIQ Centra Doskonałości AI

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.04.2021
 • do NCBR: 08.04.2021 - 11.05.2021

NCBR - polsko-tajwańska współpraca bilateralna - Konkurs IX

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.06.2021
 • do NCBR: 01.04.2021 - 15.06.2021

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs VI

Składanie wniosków:
 • do COP: 25.06.2021
 • do NCBR: 07.05.2021 - 07.07.2021

NCBR - INFOSTRATEG - Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne - Konkurs II

Składanie wniosków:
 • do COP: 25.06.2021
 • do NCBR: 07.05.2021 - 06.07.2021

NCBR-M-ERA.NET 3 Call 2021

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.06.2021
 • do NCBR: 15.03.2021 - 15.06.2021

NCBR - współpraca Polska – Berlin/Brandenburgia - Konkurs V

Składanie wniosków:
 • do COP: 11.06.2021
 • do NCBR: 15.03.2021 - 21.06.2021

NCBR - współpraca polsko-niemiecka - Konkurs IV

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.04.2021
 • do NCBR: 09.03.2021 - 30.04.2021

NCN - QuantERA Call 2021

Składanie wniosków (etap I):
 • do QuantERA: 13.05.2021
Składanie wniosków (etap II):
 • do QuantERA: 15.09.2021
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 22.09.2021

NCN - PRELUDIUM 20

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.06.2021
 • do NCN: 15.06.2021

NCN - OPUS 21

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.06.2021
 • do NCN: 15.06.2021

MEN – Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.04.2021
 • do MEiN: 15.03.2021 - 30.04.2021

MEN – Doskonała nauka

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.04.2021
 • do MEiN: 15.03.2021 - 30.04.2021

NCBR - ERA-NET Cofund ERA-HDHL

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.03.2021
 • do NCBR: 02.02.2021 - 08.04.2021

NCN - konkurs sieci JPI Urban Europe

Składanie wniosków (etap I):
 • do JPI Urban Europe (system UDiManager): 15.04.2021
Składanie wniosków (etap II):
 • do JPI Urban Europe (system UDiManager): 23.09.2021
Składanie wniosków (etap III):
 • do COP: 20.09.2021
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 30.09.2021

NCN - konkurs sieci ForestValue

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 02.04.2021
 • do Sieci ForestValue (wniosek międzynarodowy): 13.04.2021
Składanie wniosków (etap II):
 • do NCN (wniosek krajowy): 20.04.2021

NCBR - Program współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii - Konkurs II

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.03.2021
 • do NCBR: 15.01.2021 - 09.04.2021

NCN - konkursu sieci JPIAMR

Składanie wniosków (etap I):
 • do Sieć JPIAMR - wnioski wstępne pre-proposals: 16.03.2021
Składanie wniosków (etap II):
 • do Sieci JPIAMR - wnioski pełne full proposals: 12.07.2021
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN - wniosek krajowy: 19.07.2021