Konkursy zakończone

NCBR - EIG CONCERT-Japan - Konkurs VIII

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.06.2021
 • do EIG CONCERT-Japan: 10.05.2021 - 09.07.2021

NCBR, NCN - ARTIQ Centra Doskonałości AI

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.04.2021
 • do NCBR: 08.04.2021 - 11.05.2021

NCBR - polsko-tajwańska współpraca bilateralna - Konkurs IX

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.06.2021
 • do NCBR: 01.04.2021 - 15.06.2021

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs VI

Składanie wniosków:
 • do COP: 25.06.2021
 • do NCBR: 07.05.2021 - 07.07.2021

NCBR - INFOSTRATEG - Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne - Konkurs II

Składanie wniosków:
 • do COP: 25.06.2021
 • do NCBR: 07.05.2021 - 06.07.2021

NCBR-M-ERA.NET 3 Call 2021

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.06.2021
 • do NCBR: 15.03.2021 - 15.06.2021

NCBR - współpraca Polska – Berlin/Brandenburgia - Konkurs V

Składanie wniosków:
 • do COP: 11.06.2021
 • do NCBR: 15.03.2021 - 21.06.2021

NCBR - współpraca polsko-niemiecka - Konkurs IV

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.04.2021
 • do NCBR: 09.03.2021 - 30.04.2021

NCN - PRELUDIUM 20

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.06.2021
 • do NCN: 15.06.2021

NCN - OPUS 21

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.06.2021
 • do NCN: 15.06.2021

MEN – Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.04.2021
 • do MEiN: 15.03.2021 - 30.04.2021

MEN – Doskonała nauka

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.04.2021
 • do MEiN: 15.03.2021 - 30.04.2021

NCBR - ERA-NET Cofund ERA-HDHL

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.03.2021
 • do NCBR: 02.02.2021 - 08.04.2021

NCN - konkurs sieci ForestValue

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 02.04.2021
 • do Sieci ForestValue (wniosek międzynarodowy): 13.04.2021
Składanie wniosków (etap II):
 • do NCN (wniosek krajowy): 20.04.2021

NCBR - Program współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii - Konkurs II

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.03.2021
 • do NCBR: 15.01.2021 - 09.04.2021

NCBR - ERA-NET Cofund ERA-MIN3 (Joint Call 2021)

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.03.2021
 • do NCBR: 15.01.2021 - 01.04.2021

NCBR - ERA-NET CORE Organic Cofund (Call 2021)

Składanie wniosków:
 • do COP: 26.02.2021
 • do NCBR: 11.01.2021 - 08.03.2021

NCBR - Inicjatywa CORNET - Konkurs XXXI

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.03.2021
 • do NCBR: 31.03.2021

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs V

Składanie wniosków:
 • do COP: 11.04.2021
 • do NCBR: 05.02.2021 - 19.04.2021

NCBR - TANGO - Konkurs V

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.06.2021
 • do NCBR: 01.02.2021 - 30.06.2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT - Konkurs na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Składanie wniosków:
 • do COP: 02.03.2021
 • do Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii: 01.03.2021 - 12.03.2021

NCBR - AAL 2021

Składanie wniosków:
 • do COP: 11.05.2021
 • do NCBR: 15.12.2020 - 21.05.2021

NCBR - ERA-NET ENERDIGIT – Konkurs I

Składanie wniosków:
 • do COP: 26.04.2021
 • do NCBR: 14.12.2020 - 06.05.2021

NCBR - LIDER - Konkurs XII

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.03.2021
 • do NCBR (system LSI): 18.01.2021 - 18.03.2021