Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Justyna Wojciechowska

 22 234 + wew. 53 56

 justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

DLA UKRAINY - 4/2024 (FNP)

Uwaga:

Wniosek musi wskazywać parę naukowców, jednego z Ukrainy i jednego zatrudnionego w Polsce.

Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

zagadnienia zw. z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Adresat:

naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), uzyskanym nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku (liczy się data roczna), którzy obecnie są pracownikami naukowymi w instytucji prowadzącej badania naukowe w Ukrainie oraz przebywają stale i będą przebywać w trakcie realizacji projektu na terenie Ukrainy, oraz naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce

Wnioskodawca:

Wniosek składa osoba pracująca w Polsce , wraz z instytucją w której będzie realizowany projekt. 

Dofinansowanie:

268 800 zł. Obejmuje zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Okres trwania projektu: 12 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie FNP.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie FNP.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 23.05.2024
  • do FNP: 03.06.2024