Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Dla Ukrainy - 3/2023

Uwaga:

Do programu zgłaszać mogą się pary naukowczyń i naukowców – jedna osoba z Ukrainy (niezależnie od miejsca, w którym aktualnie przebywa) i jedna zatrudniona w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek składa osoba zatrudniona w Polsce wraz z Politechniką Warszawską jako jednostką goszczącą.

Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:

zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa.

Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla Polski i Ukrainy.

Adresat:

naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi):

- którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie,

- naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Wnioskodawca:

uczelnia.

Dofinansowanie:

268 800 zł. Dofinansowanie obejmuje zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Okres trwania projektu: 12 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

Wniosek wraz składa się w systemie FNP.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie FNP

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 27.03.2023
  • do FNP: 04.04.2023