Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

 22 234 + wew. 13 74
 malgorzata.gronek@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Grant Naukowy Fundacji DKMS - 2023

Uwaga:

Kierownik zespołu badawczego musi posiadać stopień doktora nauk w dziedzinie, w której będzie przeprowadzone badanie. Stopień powinien zostać uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed rozpoczęciem ubiegania się o grant, nie wliczając przerw od pracy.

Kierownik Projektu może przesłać maks. 2 zgłoszenia.

Instytucja finansująca: Fundacja DKMS
Rodzaj przedmiotowy projektu:
  • badania podstawowe
  • badania kliniczne.
Zakres tematyczny:

Immunologia i hematologia transplantacyjna, doświadczalna, kliniczna, a także obejmująca zagadnienia diagnostyczne, terapeutyczne i związane z dawstwem komórek krwiotwórczych.

Adresat:

Młodzi naukowcy. Aplikanci mogą być lekarzami lub osobami zatrudnionymi w instytutach naukowych.

Wnioskodawca:

Grantobiorcą musi być instytucja, w której prowadzone będą badania naukowe.

Dofinansowanie:
  • badania podstawowe – 200 tyś. zł,
  • badania kliniczne – 200 tyś. zł.

UWAGA: Kwota przyznawanego grantu obejmuje dla każdej z kategorii maks. 100 tyś. zł, wliczając podatek i jest wypłacana maks. na okres 2 lat. Całkowita suma grantu w jednej kategorii to 200 tys. zł. Każdy rok finansowania rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października.

Okres trwania projektu: 24 m-ce.
Sposób złożenia wniosku:

Wniosek należy przesłać elektronicznie, na adres: edukacja@dkms.pl

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Fundacji DKMS.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 20.06.2023
  • do Fundacji DKMS: 30.06.2023