Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

JPI HDHL - 2023

Uwaga:

Zespół polski ma 7 dni na złożenie wniosku krajowego od momentu złożenia wniosku pełnego na poziomie międzynarodowym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:

międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest lepsze zrozumienie wpływu żywności na zdrowie, a następnie przełożenie uzyskanej wiedzy na programy, produkty, narzędzia i usługi umożliwiające konsumentom z całego świata prowadzenie zdrowego trybu życia.

Temat konkursu JPI HDHL - 2023 brzmi: „New food resources and technologies to improve public health and food security” (FOODRETEC). 

Adresat:

konsorcja międzynarodowe złożone z min. 3 zespołów badawczych pochodzących z min. 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. Konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż 6 zespołów badawczych.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Francja, Irlandia, Norwegia, Polska, Rumunia.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
 • maks. wysokość finansowania nie jest określona, tzn. można wnioskować o dowolną uzasadnioną kwotę
 • wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tyś. euro.
Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:
 • poziom międzynarodowy:

wniosek wspólny (full proposal) składany jest w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPI HDHL

 •  poziom krajowy:

wniosek o finansowanie części polskiej projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz na stronie sieci JPI HDHL

 1. Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx. Tabelę budżetową należy przesłać na adres alicja.dylag@ncn.gov.pl w terminie do 7 kwietnia 2023 r.
 2. Kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym:1 EUR = 4,6976 zł.
 3. W projekcie jest możliwość zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich oraz środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do elektronicznego systemu składania wniosków sieci JPI HDHL (full proposal): 21.04.2023
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do NCN: 28.04.2023