Osoby do kontaktu:

mgr Anna Matsukevych

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. (22) 234 + wew.

MEiN - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł Dziedzictwo Narodowe (DN)

Cel:

Finansowanie:
1. wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym;
2. monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej.

Tematyka:

zgłoszenie do NPRH projektu nowego albo kontynuowanego, tworzącego podstawy do dalszych badań nad zagadnieniami istotnymi dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w szczególności mającego na celu opracowanie:
a) inwentarza zespołów archiwalnych oraz jego publikację,
b) zespołu zabytków materialnych albo niematerialnych wchodzących w skład polskiego, w rozumieniu historycznym i geograficznym, dziedzictwa kulturowego,
c) edycji naukowej tekstów źródłowych i literackich,
d) specjalistycznych słowników, w szczególności biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych i tematycznych,
e) specjalistycznych encyklopedii, katalogów, bibliografii, opracowań kartograficznych, muzycznych, plastycznych, baz danych, korpusów tekstów itp.,
f) monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej.

Wnioskodawcy:

uczelnie.

Dofinansowanie:

do 1 800 000 zł.

Okres trwania projektu: maks. 60 m-cy
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w systemie OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.10.2022
  • do MEiN: 31.10.2022