Osoby do kontaktu:

mgr Anna Matsukevych

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. (22) 234 + wew.

MEiN - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł Uniwersalia 2.1 i 2.2.

Tematyka:

W ramach modułu Uniwersalia 2.1:

 a) zgłoszenie do NPRH projektu obejmującego przekład na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski dzieła należącego do najwybitniejszych 4 osiągnięć polskiej humanistyki, będącego monografią naukową albo polskojęzycznym tematycznym numerem czasopisma, albo wieloautorską monografią tematyczną,

b) załączenie listu intencyjnego od wydawcy rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku książki naukowej, zawierającego zobowiązanie do wydania monografii po sfinansowaniu jej tłumaczenia w ramach NPRH,

c) załączenie skanu dwóch opublikowanych recenzji naukowych polskiego wydania monografii

 W ramach modułu Uniwersalia 2.2 zgłoszenie do NPRH projektu:

a) obejmującego edycję w języku polskim jednego z najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej, w tym tekstu źródłowego, literackiego, naukowego albo manuskryptu wymagającego nowych badań i opracowania translatorskiego, oraz wprowadzenie go do polskiego obiegu kulturowego,

b) którego efektem będzie oryginalne, edytorskie opracowanie tekstu w formie rozbudowanego aparatu krytycznego, w szczególności filologicznego, bibliograficznego, historycznego albo interpretacyjnego, przyczyniające się do powstania nowej wiedzy na jego temat o znaczeniu międzynarodowym, w tym przekład tego dzieła na język polski.

Wnioskodawcy:

uczelnie.

Dofinansowanie:

w ramach modułu Uniwersalia 2.2 do  1 800 000 zł,w ramach modułu Uniwersalia 2.1 do 500 000 zł.

Okres trwania projektu: maks. 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w systemie OSF

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.10.2022
  • do MEiN: 31.10.2022