Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

MNiSW - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) - Dziedzictwo narodowe

Cel:

Opracowanie wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym.

Tematyka:

Obszary priorytetowe:

I. w pierwszym terminie naboru:

 1. Zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych;
 2. Spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku;
 3. Polska kultura cyfrowa – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi itd.;
 4. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 5. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

II. w drugim terminie naboru:

 1. Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi itd.;
 2. Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie itd.;
 3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Wnioskodawcy:

jednostki naukowe.

Dofinansowanie:

co najmniej 500 tys. zł, jednak nie więcej niż 1,8 mln zł w przypadku projektów nowych, poprawionych lub ciągłych, albo co najmniej 300 tys. zł, jednak nie więcej niż 1,8 mln zł w przypadku projektów kontynuowanych.

Okres trwania projektu: do 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MNiSW.

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 20.10.2020
 • do MNiSW (system ZSUN/OSF) - 1. nabór: 25.09.2020 - 30.10.2020
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 21.01.2021
 • do MNiSW (system ZSUN/OSF) - 2. nabór: 21.12.2020 - 31.01.2021