Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

MNiSW - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) - Fundamenty

Cel:

Opracowanie wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym.

Tematyka:
  1. W pierwszym terminie naboru: Walka o granice II Rzeczypospolitej w badaniach, historiografii i świadectwach kultury polskiej (kompendia wiedzy).
  2. W drugim terminie naboru: Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne itd.
Wnioskodawcy:

jednostki naukowe.

Dofinansowanie:

co najmniej 500 tys. zł, jednak nie więcej niż 1,8 mln zł.

Okres trwania projektu: 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MNiSW.

Składanie wniosków (etap I):
  • do COP: 20.10.2020
  • do MNiSW (system ZSUN/OSF) - 1. nabór: 25.09.2020 - 30.10.2020
Składanie wniosków (etap II):
  • do COP: 21.01.2021
  • do MNiSW (system ZSUN/OSF) - 2. nabór: 21.12.2020 - 31.01.2021