Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

MNiSW - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) - Uniwersalia 2.1

Cel:

Wprowadzenie dzieł polskiej humanistyki naukowej do międzynarodowego obiegu książki naukowej, o ile wcześniej nie były już opublikowane w jednym z języków kongresowych: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski.

Tematyka:

Przekład na język kongresowy: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, będącego monografią naukową albo polskojęzycznym tematycznym numerem czasopisma, albo wieloautorską monografią tematyczną, i wydanie jej przez wydawcę rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku książki naukowej.

Wnioskodawcy:

jednostki naukowe.

Dofinansowanie:

max. 1,8 mln zł.

Okres trwania projektu: do 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MNiSW.

Składanie wniosków (etap I):
  • do COP: 20.10.2020
  • do MNiSW (system ZSUN/OSF) - 1. nabór: 25.09.2020 - 30.10.2020
Składanie wniosków (etap II):
  • do COP: 21.01.2021
  • do MNiSW (system ZSUN/OSF) - 2. nabór: 21.12.2020 - 31.01.2021