Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

MNiSW - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) - Uniwersalia 2.2

Cel:

Wsparcie wieloletnich badań nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki.

Tematyka:

Przedmiotem badań w projekcie mogą być teksty źródłowe lub literackie, nietłumaczone dotąd na język polski, lub manuskrypty albo dzieła wymagające nowych badań translatorskich. Wynikiem badań musi być oryginalne, edytorskie opracowanie tekstu w formie rozbudowanego aparatu krytycznego, a w szczególności filologicznego, bibliograficznego, historycznego czy interpretacyjnego, uzasadniające miejsce dzieła w humanistyce światowej oraz tworzące nową wiedzę na jego temat o znaczeniu międzynarodowym, w tym oryginalny przekład.

Wnioskodawcy:

jednostki naukowe.

Dofinansowanie:

max. 1,8 mln zł.

Okres trwania projektu: do 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MNiSW.

Składanie wniosków (etap I):
  • do COP: 20.10.2020
  • do MNiSW (system ZSUN/OSF) - 1. nabór: 25.09.2020 - 30.10.2020
Składanie wniosków (etap II):
  • do COP: 21.01.2021
  • do MNiSW (system ZSUN/OSF) - 2. nabór: 21.12.2020 - 31.01.2021