Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

mgr Barbara Jasińska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - AAL 2021

Cel:

Wspieranie innowacyjnych, ponadnarodowych i multidyscyplinarnych projektów.

Tematyka:

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) wspierające osoby z demencją.

Wnioskodawcy:

przedsiębiorcy, organizacje badawcze.

Dofinansowanie:

Na dofinansowanie polskich podmiotów NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Okres trwania projektu: 12-30 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
  1. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://ems.aal-europe.eu
  2. Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Termin składania wniosków krajowych to IV kwartał 2021 r.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, urszula.rumniak@pw.edu.pl, Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, justyna.wojciechowska@pw.edu.pl)

W sprawie międzynarodowej umowy konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Olga Sobczyk, tel. 22 234 14 80, olga.sobczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do COP: 11.05.2021
  • do NCBR: 15.12.2020 - 21.05.2021