Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - BONUS-185 Konkurs Synthesis

Cel: Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185.
Tematyka: 1. Sustainable marine and freshwater aquaculture development perspectives in the Baltic Sea region
2. A synthesis of knowledge on the Baltic Sea food webs including an outlook for priority future studies
3. Towards improved environmental status assessment and monitoring systems for the Baltic Sea
4. Policy instruments and institutions for nutrient abatement
5. High frequency automated in situ observations in the Baltic
6. Development of a unified access point for science-based virtual decision support tools for ecosystem-based management in the Baltic Sea and its drainage
7. Non-monetary values of the Baltic Sea ecosystem goods and services provided to human lifestyles and well-being
8. Improved maritime risk analysis and mitigation
9. Cumulative effects of human activities: linear and non-linear interactions and knowledge gaps
Wnioskodawcy:

Konsorcjum złożone z co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród nich są państwami członkowskimi programu BONUS-185 (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja).

Dofinansowanie:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 420 200 euro.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski powinny zostać złożone online za pomocą elektronicznego systemu naboru BONUS Electronic Programme Support System (EPSS) przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum.

Szczegółowe informacje:

stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 22.09.2017
  • do EPSS: 09.08.2017 - 09.10.2017