Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość - Konkurs IV

Cel:

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań takich jak platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

Tematyka:

Cyberbezpieczeństwo. Projekt musi obejmować zarówno fazę badawczą (badania przemysłowe i prace rozwojowe), jak i fazę przygotowań do wdrożenia (prace przedwdrożeniowe).

Wnioskodawcy:

Konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw (max. 5 podmiotów), składające się z:

  • co najmniej 2 jednostek naukowych albo
  • co najmniej 1 jednostki naukowej oraz co najmniej 1 przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie:

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna – 20 mln zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony w elektronicznym systemie ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do NCBR (system ZSUN/OSF): 30.07.2020