Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

mgr Barbara Jasińska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - EJP SOIL

Cel:

Program EJP SOIL wspiera działania w kierunku zrównoważonej gospodarki glebami rolniczymi z uwzględnieniem kwestii klimatycznych. Kraje biorące udział w programie zobowiązane są do realizacji ogólnego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarowania glebą rolniczą, które przyczynią się do sprostania kluczowym wyzwaniom społecznym, w tym zmianom klimatycznym i przyszłym dostawom żywności. 

Tematyka:
  • Understanding SOC sequestration (stabilization, storage and persistence);
  • Soil biodiversity: status, and role in ecosystem services provided by soils;
  • Site-specific or landscape-scale approaches to improve sustainability, resilience, health, and productivity of soils.
Wnioskodawcy:
  • Mikrofirma,
  • Mała i średnia firma,
  • Duża firma,
  • Konsorcjum (w skład którego musi wchodzić min. 1 przedsiębiorstwo oraz może wchodzić jednostka naukowa/uczelnia).
Dofinansowanie:

maksymalne dla polskich partnerów (konsorcjum polskie) w jednym wniosku nie powinno przekraczać: 200 tys. euro.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie EJP SOIL.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków (etap I):
  • do EJP SOIL: 25.06.2021
Składanie wniosków (etap II):
  • do COP: 29.08.2021
  • do EJP SOIL: 07.09.2021