Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - ERA-NET CORE Organic Cofund (Call 2021)

Cel:

finansowanie badań z zakresu zrównoważonych i ekologicznych systemów żywności.

Tematyka:

Organic farming systems for improved mixed plant and animal production:

  • Sub-topic 1: Robust and resilient mixed animal farming systems,
  • Sub-topic 2: Support for robust and resilient crop production systems,
  • Sub-topic 3: Eco-efficient production and use of animal feed at local level.
Wnioskodawcy:

mikrofirmy, małe i średnie firmy, duże firmy, uczelnie, jednostki naukowe, konsorcja (przedsiębiorstwo + organizacja badawcza).

Dofinansowanie:

kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 600 000 euro.

Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie konkursu CORE Organic.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 26.02.2021
  • do NCBR: 11.01.2021 - 08.03.2021