Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - ERA-NET Cofund ERA-HDHL

Cel:

wzmocnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie żywności, diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Tematyka:

Wpływ składników żywności i metod przetwarzania żywności na wywoływanie lub zapobieganie wystąpieniu nietolerancji i alergii pokarmowych wśród konsumentów.

Wnioskodawcy:

mikrofirmy, małe i średnie firmy, duże firmy, uczelnie, jednostki naukowe, konsorcja (przedsiębiorstwo + organizacja badawcza).

Dofinansowanie:

środki przeznaczone dla polskich wnioskodawców wynoszą 400 000 euro. 

Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, do którego należy się zarejestrować przed złożeniem wniosku.

Aby wniosek z udziałem partnerów z Polski mógł być dofinansowany przez NCBR, w konsorcjum musi brać udział polski przedsiębiorca lub polska jednostka naukowa.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). Data naboru wniosków krajowych: I kwartał 2022 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na stronie ERA-HDHL.

Składanie wniosków:
  • do COP: 29.03.2021
  • do NCBR: 02.02.2021 - 08.04.2021