Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - ERA-NET Cofund ERA-MIN3 (Joint Call 2021)

Cel:

finansowanie projektów z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tematyka:
  • Supply of raw materials from exploration and mining
  • Circular Design
  • Processing, Production and Remanufacturing
  • Recycling and Re-use of End-of-Life Products Recycling and Re-use of End-of-Life Products
Wnioskodawcy:

mikrofirmy, małe i średnie firmy, duże firmy, konsorcja, uczelnie, jednostki naukowe.

Dofinansowanie:

budżet na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu to 600 000 euro.

Okres trwania projektu: 12-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie konkursu ERA-MIN3.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 22.03.2021
  • do NCBR: 15.01.2021 - 01.04.2021