Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - ERA-NET ENERDIGIT – Konkurs I

Cel:

Finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych.

Tematyka:
  • Advance the green energy transition in all sectors of the energy system while ensuring security of supply.       
  • Shaping new transnational business and investment opportunities by sector coupling and development of new value chains in innovative and cost-effective energy solutions, thereby creating new employment opportunities and contributing to the development of an environmentally sustainable financial growth.
  • Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other sectors in the progression of the green energy transition.
Wnioskodawcy:

przedsiębiorstwa, grupy podmiotów złożone z przedsiębiorstw i organizacji badawczych. 

Dofinansowanie:

Na dofinansowanie polskich podmiotów NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro. 

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
  1. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie konkursu. Data obowiązkowej rejestracji w systemie to 17 lutego 2021 r. Do  17 lutego, do g. 14:00 konsorcjum międzynarodowe poprzez system elektroniczny powinno złożyć deklarację udziału w konkursie wraz z podstawowymi danymi dotyczącymi projektu.
  2. Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Termin składania wniosków krajowych to IV kwartał 2021 r.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, urszula.rumniak@pw.edu.pl, Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, justyna.wojciechowska@pw.edu.pl)

W sprawie umowy konsorcjum międzynarodowego prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Olga Sobczyk, tel. 22 234 14 80, olga.sobczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do COP: 26.04.2021
  • do NCBR: 14.12.2020 - 06.05.2021