Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - EUREKA 2020

Cel:

Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Tematyka:

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Wnioskodawcy:
  • grupa podmiotów (co najmniej dwie organizacje badawcze i co najmniej jeden przedsiębiorca),
  • mikro-mały lub średni przedsiębiorca,
  • grupa przedsiębiorców.
Dofinansowanie:
  • W przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców do 1 mln zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł.
  • W przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy do 500 tys. zł.
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wszyscy partnerzy wypełniają EUREKA Project Form (dokument wypełniany elektronicznie, dostępny na stronie www.eurekanetwork.org) lub formularz wniosku międzynarodowego – w przypadku projektów klastra - oraz zawierają wstępną umowę o współpracy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl; Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl).

W sprawie międzynarodowej umowy konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Olga Sobczyk, tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 08.09.2020
  • do EUREKA: 18.09.2020