Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. + wew. 13 74

NCBR - EUREKA - Call 2022

Cel:

Zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. Finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Tematyka:

bez ograniczeń tematycznych.

Wnioskodawcy:

po stronie polskiej:

  • mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa,
  • grupy podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.
Dofinansowanie:

Alokacja środków w konkursie wynosi 5 mln zł.

  • W przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub przedsiębiorców: 1 500 000 zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 750 000 zł,
  • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli MŚP: 750 000 zł.
Okres trwania projektu: maks. 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

elektronicznie, w formie skanów dokumentów lub dokumentów podpisanych elektronicznie przesłanych na adres: eureka@ncbr.gov.pl.

Dodatkowo wnioskodawca wraz z liderem/partnerami konsorcjum międzynarodowego wypełnia elektronicznie w języku angielskim EUREKA Project Form na platformie, w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2022 r., godz. 14:00 CEST.

W przypadku pytań dot. kwestii umowy konsorcjum międzynarodowego prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych COP, email: dpm@pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 27.09.2022
  • do NCBiR: 23.05.2022 - 07.10.2022