Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - EUREKA Danube 2022

Cel:

Zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W ramach inicjatywy EUREKA finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. 

Tematyka:

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Wnioskodawcy:
  • mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa;
  • grupy podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.
Dofinansowanie:

W przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców do 1,5 mln zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 750 tys. zł.

W przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy do 750 tys. zł.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

elektronicznie w formie skanów dokumentów lub dokumentów podpisanych elektronicznie przesłanych na adres eureka@ncbr.gov.pl.
Dodatkowo wnioskodawca wraz z liderem/partnerami konsorcjum międzynarodowego w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 r. wypełnia elektronicznie w języku angielskim EUREKA Project Form

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.06.2022
  • do NCBR: 30.06.2022