Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - EUREKA/Photonics21 Mirror Group Call 2022

Cel: Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.
Tematyka: Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Tematyka projektu powinna dotyczyć przynajmniej jednej z niżej wymienionych technologii i dziedzin przemysłu:
1. PICs (photonic integrated circuits): integrating photonics and electronics for novel photonic sensors and sensing systems, considering packaging and connection approaches, scalability, CMOS-compatibility, and new material systems
2. QPICs (photonic quantum sensors): combining and integrating classical and quantum optics (e. g. onto a photonic chip) to use quantum properties or quantum phenomena to perform a measurement of a physical quantity
3. Hybrid sensing: combining two or more sensing methods - at least one of which originates from the field of photonics - to enable new sensor applications or to substantially improve existing ones

Proponowane prace badawczo-rozwojowe powinny być ukierunkowane na przyszłościowe technologie czujników i systemy, które dotyczą co najmniej jednego z następujących wyzwań:
• Ochrona klimatu i środowiska, w tym zmniejszenie zużycia energii
• Zapewnienie nowatorskich produktów dla klienta końcowego i dostępu do rynków masowych za pomocą wytrzymałych, zminiaturyzowanych, skalowalnych i zrównoważonych czujników oraz systemów fotonicznych
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcjum składające się z przynajmniej 2 niezależnych podmiotów z 2 różnych państw członkowskich Photonics21 Mirror Group (Austria, Belgia (Flandria), Finlandia, Francja, Irlandia, Niemcy lub Szwajcaria).

Dofinansowanie:

w przypadku wnioskodawcy:

  • wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców – 1,5 mln zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 750 tys. zł,
  • indywidualnego, czyli przedsiębiorcy – 750 tys. zł.
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

elektronicznie, w formie skanów dokumentów lub dokumentów podpisanych elektronicznie przesłanych na adres eureka@ncbr.gov.pl. Dodatkowo wnioskodawca wraz z liderem/partnerami konsorcjum międzynarodowego wypełnia elektronicznie w języku angielskim EUREKA Project Form na platformie https://eureka.smartsimple.ie.

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (email: dpm@pw.edu.pl).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR i programu EUREKA.

Składanie wniosków:
  • do COP: 17.06.2022
  • do EUREKA: 27.06.2022