Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - GOSPOSTRATEG Konkurs I

Cel: Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
Tematyka: Konkurs obejmuje 4 zagadnienia tematyczne: pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu, pułapkę braku równowagi, pułapkę demograficzną oraz pułapkę słabości instytucji.
Wnioskodawcy:

Konsorcjum składające wniosek musi być grupą minimum 3 i nie więcej niż 5 jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzą co najmniej 2 jednostki naukowe oraz co najmniej 1 (inna niż naukowa) jednostka posiadająca zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu.

Dofinansowanie:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 150 mln PLN.

Okres trwania projektu: 36 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest w elektronicznym systemie OSF.

Wnioski do Centrum Obsługi Projektów prosimy składać do dnia 10 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 10.12.2017
  • do NCBR: 14.08.2017 - 20.12.2017