Osoby do kontaktu:

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs VIII - projekty zamawiane

Cel:

Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Tematyka:

Obejmuje jedno zagadnienie badawcze:

Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych umożliwiających testowanie systemów percepcji dla autonomicznych pojazdów – BAT (Zamawiający – Ministerstwo Infrastruktury).

Wnioskodawcy:

Konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń - maksymalnie 5 podmiotów.

Dofinansowanie:

Całkowity budżet konkursu to 10 mln zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.05.2022
  • do NCBR (system LSI): 29.03.2022 - 31.05.2022