Osoby do kontaktu:

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - INFOSTRATEG - Konkurs IV

Cel:

wsparcie rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Tematyka:
 • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,
 • TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek,
 • TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji,
 • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym).
Wnioskodawcy:
 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
  albo
 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
  • samych jednostek naukowych,
  • samych przedsiębiorstw,
  • przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu.

Dofinansowanie:

całkowity budżet konkursu to 190 mln zł.

Kwota ta została podzielona na tematy wskazane w zakresie tematycznym konkursu:

 • TEMAT 1- 30 mln zł,
 • TEMAT 5- 100 mln zł,
 • TEMAT 7 - 30 mln zł,
 • TEMAT 8- 30 mln zł.
Okres trwania projektu: maks. 36 m-cy. Projekt musi zostać podzielony na 3 fazy trwające maks.12 m-cy, przy czym faza I i faza II muszą obejmować okres wykonania fazy (trwający maks. 9 m-cy) i okres przejściowy (trwający 3 m-ce).
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.08.2022
 • do NCBR: 18.08.2022