Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - INFOSTRATEG - Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne - Konkurs I

Cel: Rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.
Tematyka: temat nr 2: Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie: dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID), raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn; temat nr 11: Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.
Wnioskodawcy:
  1. jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie;
  2. konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów:
  • wyłącznie jednostek naukowych,
  • wyłącznie przedsiębiorstw,
  • jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.

Dofinansowanie:
  • temat nr 2 - od 3,5 mln zł do 10 mln zł; 
  • temat nr 11 - od 1,7 mln zł do 8 mln zł. 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%.

Okres trwania projektu: 36 m-cy (plus 6 m-cy dla NCBR na ocenę i odebranie fazy I i fazy II). UWAGA: Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów.
Miejsce/sposób składania wniosków:

poprzez system LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR. Znaleźć tam można m.in. wykaz wymaganych dokumentów. 

Składanie wniosków:
  • do COP: 16.02.2021
  • do NCBR (system LSI): 04.01.2021 - 26.02.2021