Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

mgr Barbara Jasińska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - INFOSTRATEG - Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne - Konkurs II

Cel:

Rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Tematyka:

temat nr 1: Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy; temat nr 8: Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym).

Wnioskodawcy:
  1. jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie;
  2. konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów:
  • wyłącznie jednostek naukowych,
  • wyłącznie przedsiębiorstw,
  • jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.

Dofinansowanie:

Od 3,5 mln zł do 10 mln zł

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%.

Okres trwania projektu: 36 m-cy (plus 6 m-cy dla NCBR na ocenę i odebranie fazy I i fazy II). UWAGA: Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów.
Miejsce/sposób składania wniosków:

poprzez system LSI.

Szczegółowe informacje:

 dostępne są na stronie NCBR. Znaleźć tam można m.in. wykaz wymaganych dokumentów. 

Składanie wniosków:
  • do COP: 25.06.2021
  • do NCBR: 07.05.2021 - 06.07.2021