Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - INNOGLOBO

Cel:

umożliwienie podmiotom z Polski nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych (tj. z wyjątkiem takich krajów jak: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja).

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Tematyka:

wybór przynajmniej jednej ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Wnioskodawcy:

po stronie polskiej:

  • mikrofirma
  • mała i średnia firma
  • duża firma
  • konsorcjum
  • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
Dofinansowanie:

Alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w ramach 1 konkursu wynosi 10 mln zł.

  • min. kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez wnioskodawcę wynosi 400 tys. zł;
  • max. kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez wnioskodawcę wynosi 1,5 mln zł.
Okres trwania projektu: 24 - 36 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

za pomocą platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 22.11.2021
  • do NCBR: 30.11.2021