Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - Konkurs 12/2022 na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Cel:

Konkurs nr 12/2022 (Runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.

Tematyka:
 • Opracowanie, implementacja i ocena bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych pk. APQ,
 • System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K) / SAP-35,
 • Wpływ wysiłku bojowego i transportu lotniczego na bezpieczeństwo nurków bojowych w trakcie realizacji podwodnych działań bojowych/ TULIPAN V,
 • Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP),
 • Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP).
Wnioskodawcy:

Jeśli projekt ma charakter badawczy/naukowy (do VI PGT) to wnioskodawcą może być np.:

 • w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:
  • uczelnia,
  • federacja,
  • instytut naukowy PAN,
  • instytut badawczy,
  • międzynarodowy instytut naukowy,
  • Centrum Łukasiewicz,
  • instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  • Polska Akademia Umiejętności,
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,
  • przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)
 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):
  •  konsorcjum (co najmniej 2 podmioty: co najmniej dwa podmioty naukowe lub co najmniej jeden podmiot naukowy i jeden przedsiębiorca; np. uczelnia + uczelnia / uczelnia + instytut + federacja / uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + instytut + przedsiębiorstwo),
  •  centrum naukowo-przemysłowe.

Jeśli projekt ma charakter rozwojowy/badawczo-rozwojowy (do  IX PGT) to wnioskodawcą może być np.:

 • w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:
  • przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)
 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):
  • konsorcjum (co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jeden podmiot naukowy i obowiązkowo co najmniej jeden przedsiębiorca, np.: uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + federacja + przedsiębiorstwo / uczelnia + stowarzyszenie + przedsiębiorstwo),
  • centrum naukowo-przemysłowe.
Dofinansowanie:

Konkurs nie ma określonej alokacji.

Wysokość środków finansowych potrzebnych na realizację konkretnego projektu określa Wnioskodawca.

Okres trwania projektu: W zależności od wybranego tematu - określa wnioskodawca.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie ZSUN-OSF, link do systemu będzie aktywny od 13 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.07.2022
 • do NCBR: 29.07.2022