Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa (4/SZAFIR/2021)

Cel:

pobudzenie inicjatywy i wykorzystanie potencjału instytucji naukowych i przedsiębiorców służących wykreowaniu nowych innowacyjnych pomysłów rozwijania technologii i techniki w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Tematyka:
  • technologie wykorzystywane w systemach bezzałogowych i platformach autonomicznych wspierających działania na akwenach morskich,
  • technologie przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym,
  • technologie kwantowe i laserowe w telekomunikacji satelitarnej oraz radarowe technologie aktywne i pasywne do obserwacji przestrzeni kosmicznej.

Wnioskodawca przy składaniu wniosku będzie zobowiązany do określania, w której z grup projektów A lub B będzie realizowany projekt objęty wnioskiem.

Grupa A – projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój kluczowych technologii materiałowych, software’owych, rozwiązań funkcjonalnych, podzespołów, zespołów i układów na IX PGT, których rozwiązanie może pozwolić na osiągnięcie znacznego postępu technicznego lub stworzenie podstaw do budowy nowych możliwości funkcjonalnych i operacyjnych zaawansowanych systemów lub nowo opracowywanych wzorów uzbrojenia lub sprzętu technicznego.

Grupa B – projekty badawcze ukierunkowane na opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na VI PGT.

Wnioskodawcy:

uczelnia; instytut naukowy PAN; instytut badawczy; konsorcjum naukowe; centrum naukowo-przemysłowe; przedsiębiorca.

Dofinansowanie:

będzie realizowane w zależności od potrzeb resortów obrony i spraw wewnętrznych oraz rodzaju prac i możliwości budżetowych.

Okres trwania projektu: zależy od grupy i fazy (badawcza, rozwojowa lub obie łącznie), do której będzie składany: • w grupie A – faza badawcza do 2 lat, faza rozwojowa do 2 lat; • w grupie B – faza badawcza do 3 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

za pomocą elektronicznego systemu ZSUN OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 19.10.2021
  • do NCBR: 29.10.2021