Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - „Rzeczy są dla ludzi” w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus”

Cel:

Dofinansowanie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Tematyka:

Rozwiązania, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami (badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe).

Wnioskodawcy:

Jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Dofinansowanie:

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych dla projektu wynosi 3 mln zł.

Okres trwania projektu: do 48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do NCBR (system LSI): 25.09.2020