Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

mgr Barbara Jasińska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - TANGO - Konkurs V

Cel:

rozpoznanie lub zweryfikowanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych, będących rezultatem projektów sfinansowanych wcześniej przez NCN.

Tematyka:

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na realizację projektu w ramach ścieżek: A, B, C. Podstawą do złożenia wniosku w ścieżce A oraz C jest projekt bazowy – projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych NCN (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do złożenia wniosku. Podstawą do złożenia wniosku w ścieżce B jest projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II, III lub IV (tylko ścieżka A) konkursu TANGO.

Wnioskodawcy:

jednostki naukowe, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw – maksymalnie trzy podmioty (w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa, liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa).

Dofinansowanie:

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

ścieżka A – 250 tys. zł (w tym maksymalnie 150 tys. zł na prace B+R),

ścieżka B – 3 mln zł,

ścieżka C – 3 mln zł (w tym maksymalnie 100 tys. zł na prace koncepcyjne).

Okres trwania projektu: maksymalny okres: ścieżka A – 15 m-cy, ścieżka B – 36 m-cy, ścieżka C – 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

za pośrednictwem systemu LSI.

Runda I: 1.02.2021 - 30.04.2021

Runda II: 1.05.2021 - 30.06.2021

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

UWAGA: W związku ze zmianami dotyczącymi amortyzacji aparatury prosimy o zapoznanie się z zapisami "Przewodnika kwalifikowalności kosztów".

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.06.2021
  • do NCBR: 01.02.2021 - 30.06.2021