Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

Dział Projektów Międzynarodowych COP PW


NCBR - polsko-chińska współpraca bilateralna - Konkurs III

Cel:
 • Wzmocnienie współpracy polsko-chińskiej,
 • Zwiększanie i rozwijanie wysokiej jakości sieci badawczych między naukowcami,
 • Wymiana istniejących i tworzenie nowej wiedzy,
 • Zwiększenie poziomu nauki i technologii w obu krajach,
 • Rosnący wpływ polskiej i chińskiej działalności badawczej.
Tematyka:
 • ICT,
 • Energy technology, including new energy development, clean coal utilization, sustainable energy use,
 • Environmental technology, including environmental engineering, water resources management, pollution and deforestation prevention and treatment,
 • Material science, including biomaterials, nanomaterials, inorganic non-metallic materials.
Wnioskodawcy:
 • mikrofirma,     
 • mała i średnia firma,
 • duża firma,
 • konsorcjum,
 • uczelnia,
 • jednostka naukowa.
Dofinansowanie:

500 000 euro. 

Okres trwania projektu: maks. 36-mcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

elektronicznie, w formie skanów dokumentów przesłanych na adres: chiny@ncbr.gov.pl.

W przypadku pytań dot. kwestii umowy konsorcjum międzynarodowego prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych COP, email: dpm@pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR. 

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.06.2022
 • do NCBR: 30.06.2022