Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

mgr Barbara Jasińska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - polsko-tajwańska współpraca bilateralna - Konkurs IX

Cel:

Współpraca naukowców z Tajwanu i Polski, wzmocnienie obecnie istniejącego partnerstwa w zakresie badań naukowych obu krajów oraz podnoszenie poziomu nauki i technologii w Polsce i na Tajwanie.

Tematyka:
 • Neuroscience,
 • Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies,
 • Materials science and engineering,
 • Smart Vehicles (including AI and electromobility),
 • Quantum technology and Cybersecurity.
 • Space Research
Wnioskodawcy:

Wnioskodawca po stronie polskiej.

Nabór wniosków podzielony jest na dwie ścieżki. Zależnie od ścieżki, wnioski składać mogą:

 • dla ścieżki 1: organizacja badawcza lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych,
 • dla ścieżki 2: przedsiębiorstwo (mikro-, małe lub średnie) lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych i przedsiębiorstw lub z samych przedsiębiorstw.
Dofinansowanie:

w zależności od wybranej w ramach konkursu ścieżki, beneficjenci mogą, w każdym z krajów, uzyskać dofinansowanie wynoszące:

 • dla ścieżki 1 maksymalnie 30 000 euro na rok, na projekt,
 • dla ścieżki 2 maksymalnie 100 000 euro na rok, na projekt.

W przypadku dofinansowania dla przedsiębiorców obowiązują zasady udzielania pomocy publicznej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e- mai: tajwan@ncbr.gov.pl

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP:

Małgorzata Grudzińska-Gronek, tel. 22 234 13 74, email: malgorzata.gronek@pw.edu.pl; 

Barbara Jasińska, tel. 22 234 53 56, email: barbara.jasinska@pw.edu.pl

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (email: dpm@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.06.2021
 • do NCBR: 01.04.2021 - 15.06.2021