Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - polsko-tajwańska współpraca bilateralna - Konkurs VIII

Cel:

Współpraca naukowców z Tajwanu i Polski, wzmocnienie obecnie istniejącego partnerstwa w zakresie badań naukowych obu krajów oraz podnoszenie poziomu nauki i technologii w Polsce i na Tajwanie.

Tematyka:

dla ścieżki 1 i 2:

 1. Neuroscience,
 2. Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies,
 3. Materials science and engineering,
 4. Smart Vehicles (including AI and electromobility),
 5. Quantum technology and Cybersecurity.
Wnioskodawcy:

Ścieżka 1:

 • organizacje badawcze;
 • konsorcjum złożone z organizacji badawczych.

Ścieżka 2:

 • konsorcjum min. 2 podmiotów, w tym min. 1 organizacja badawcza i 1 przedsiębiorca;
 • mikro, mały i średni przedsiębiorca;
 • konsorcjum kilku przedsiębiorców.
Dofinansowanie:

Ścieżka 1:

 • kwota środków przeznaczona na dofinansowanie - 500 tys. euro;
 • kwota dofinansowania pojedynczego projektu - 30 tys. euro.

Ścieżka 2:

 • kwota środków przeznaczona na dofinansowanie - 900 tys. euro;
 • kwota dofinansowania pojedynczego projektu - 100 tys. euro.
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e- mai: tajwan@ncbr.gov.pl.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl; Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl).

W sprawie międzynarodowej umowy konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Olga Sobczyk, tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.07.2020
 • do NCBR: 31.07.2020