Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

mgr Barbara Jasińska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - współpraca Polska – Berlin/Brandenburgia - Konkurs V

Cel:

Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju w obszarze fotoniki.

Tematyka:

Photonics, microelectronics and quantum technologies as key enabling technologies for the digital transformation, energy transition, smart mobility and life sciences.

Wnioskodawcy:

Grupa podmiotów (przedsiębiorca + organizacja badawcza, wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Dofinansowanie:

Kwota przeznaczona przez NCBR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w tym konkursie wynosi 1,5 mln euro.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (aktywny PDF oraz skany dokumentów zawierające wymagane podpisy, wraz z załącznikami) na adres e-mail:konkursberlin@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu. Za wersję ostateczną uznaje się ostatnią wersję wniosku, która wpłynęła do NCBR przed zakończeniem terminu naboru wniosków.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie NCBR.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP:

Małgorzata Grudzińska-Gronek, tel. 22 234 13 74, email: malgorzata.gronek@pw.edu.pl; 

Barbara Jasińska, tel. 22 234 53 56, email: barbara.jasinska@pw.edu.pl

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (email: dpm@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do COP: 11.06.2021
  • do NCBR: 15.03.2021 - 21.06.2021