Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - współpraca polsko-niemiecka - Konkurs IV

Cel:

Wsparcie transferu technologii do MŚP i start-upów w obszarze Digital Green Technology.

Tematyka:

Digital GreenTech for Smart Villages:

  • Smart use of data
  • Smart water supply
  • Sustainable urban planning
  • Smart sensors
Wnioskodawcy:

Konsorcjum składające się z co najmniej 1 przedsiębiorcy/start-upu i co najmniej 1 jednostki naukowej.

Dofinansowanie:

do 300 000 euro na projekt. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 1,5 mln euro.

Okres trwania projektu: od 24 do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (aktywny PDF oraz skany dokumentów zawierające wymagane podpisy, wraz z załącznikami) na adres e-mail: wpn@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu. Za wersję ostateczną uznaje się ostatnią wersję wniosku, która wpłynęła do NCBR przed zakończeniem terminu naboru wniosków.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie NCBR.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP:

  • Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl; 
  • Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (email: dpm@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.04.2021
  • do NCBR: 09.03.2021 - 30.04.2021