Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Cel:

realizacja międzynarodowych projektów badawczych w obszarze transformacji społecznej i kulturowej w erze cyfrowej.

Tematyka:

Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age:

  • Topic 1: Cultural Transformations in the Digital Age;
  • Topic 2: Digitalisation and Social Transformation.
Wnioskodawcy:

o finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje biorące udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania.

Dofinansowanie:

maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
  • poziom międzynarodowy - zarówno na pierwszym (outline proposals), jak i na drugim (full proposals) etapie, wniosek w języku angielskim przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi należy złożyć w elektronicznym systemie EPSS;
  • poziom krajowy - wniosek krajowy dot. polskiej części projektu, przygotowany przez polski zespół badawczy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków (termin I):
  • do CHANSE (system EPSS): 07.05.2021
Składanie wniosków (termin II):
  • do CHANSE (system EPSS): 07.12.2021
Składanie wniosków (termin III):
  • do COP: 05.12.2021
  • do NCN (system ZSUN/OSF): 14.12.2021