Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software

Cel:

realizacja międzynarodowych projektów badawczych związanych z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania.

Tematyka:

3 obszary tematyczne związane z otwartą nauką:

  • Create, enrich or prepare ‘reference data sets’;
  • ‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even unexpected data re-user;
  • Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the goal to enhance reproducibility of research results
Wnioskodawcy:

konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje biorące udział w konkursie: Belgia, Brazylia, Czechy, Francja, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

Dofinansowanie:

całkowity budżet dla polskich zespołów badawczych wynosi 500 tys. euro.

Okres trwania projektu: 24 m-ce.
Miejsce/sposób składania wniosków:
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci CHIST-ERA (ESS),
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków (etap I):
  • do ESS: 14.12.2022
Składanie wniosków (etap II):
  • do NCN: 21.12.2022