Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - M-ERA.NET 3 Call 2021

Cel:

realizacja międzynarodowych projektów badawczych dotyczących nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii energetycznych, a także badań nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Tematyka:

nauki o materiałach i inżynierii materiałowej:

 • Modelling for materials engineering, processing, properties and durability;
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces;
 • High performance composites;
 • Functional materials;
 • New strategies for advanced material-based technologies for health applications;
 • Materials for additive manufacturing.

UWAGA: do sieci M-ERA.NET należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Wnioskodawcy:

o finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Islandia, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Węgry.

Dofinansowanie:

maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

UWAGA:Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx. Tabelę budżetową należy przesłać na adres anna.kotarba@ncn.gov.pl.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
 • poziom międzynarodowy - zarówno na pierwszym (pre-proposals), jak i na drugim (full proposals) etapie, wniosek w języku angielskim przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi należy złożyć w systemie M-ERA.NET Submission System;
 • poziom krajowy - wniosek krajowy dot. polskiej części projektu, przygotowany przez polski zespół badawczy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków (termin I):
 • do M-ERA.NET: 15.06.2021
Składanie wniosków (termin II):
 • do M-ERA.NET : 17.11.2021
Składanie wniosków (termin III):
 • do COP: 15.11.2021
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 24.11.2021