Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - M-ERA.NET 3 Call 2022

Cel:

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych dotyczących nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Tematyka:

obejmuje następujące obszary badawcze:

 • Materials for energy;
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces;
 • High performance composites;
 • Functional materials;
 • New strategies for advanced material-based technologies in health applications;
 • Materials for electronics

UWAGA: do sieci M-ERA.NET należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Wnioskodawcy:

konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia (tbd), Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Turcja, Węgry.

Dofinansowanie:

Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych w kwocie 1 mln euro z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
 1. Etap pierwszy:
 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego wstępnego tzw. pre-proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie M-ERA.NET Submission System;

UWAGA: na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

     2. Etap drugi:

 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego tzw. full proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie M-ERA.NET Submission System;
 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz na stronie sieci M-ERA.NET.

Składanie wniosków (etap I):
 • do systemu M-ERA.NET Submission System - pre-proposals: 15.06.2022
Składanie wniosków (etap II):
 • do systemu M-ERA.NET Submission System - full-proposals: 17.11.2022
Składanie wniosków (etap III):
 • do COP: 17.11.2022 - 21.11.2022
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 24.11.2022