Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - QuantERA Call 2021

Cel:

realizacja międzynarodowych projektów badawczych w obszarze technologii kwantowych.

Tematyka:
  • Quantum Phenomena and Resources;
  • Applied Quantum Science.

Uwaga! Do sieci QuantERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Wnioskodawcy:

konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje biorące udział w konkursie: Austria (FWF, FFG), Irlandia (SFI), Rumunia (UEFISCDI), Belgia (F.R.S.-FNRS, FWO), Izrael (Innovation Auth), Słowacja (SAS), Bułgaria (BNSF), Litwa (RCL), Słowenia (MIZS), Chorwacja (HRZZ), Luksemburg (FNRS), Szwajcaria (SNSF), Czechy (MEYS, TA CR)    Łotwa (VIAA)    Szwecja (VR), Dania (IFD), Malta (MFIN), Turcja (TUBITAK), Estonia (ETAg), Niemcy (DFG, BMBF/VDI-TZ), Węgry (NKFIH), Finlandia (AKA), Norwegia (RCN), Włochy (CNR, MUR, INFN), Francja (ANR), Polska (NCBR, NCN), Hiszpania (AEI), Portugalia (FCT).

Dofinansowanie:

maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Uwaga! Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx. Tabelę budżetową należy przesłać na adres quantera@ncn.gov.pl.

Okres trwania projektu: polska część projektu może trwać 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
  • poziom międzynarodowy - zarówno na pierwszym (pre-proposals), jak i na drugim (full proposals) etapie, wniosek w języku angielskim przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi należy złożyć w elektroniczny system sieci QuantERA;
  • poziom krajowy - wniosek krajowy dot. polskiej części projektu, przygotowany przez polski zespół badawczy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków (etap I):
  • do QuantERA: 13.05.2021
Składanie wniosków (etap II):
  • do QuantERA: 15.09.2021
Składanie wniosków (etap III):
  • do NCN (system ZSUN/OSF): 22.09.2021