Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - Solar-Driven Chemistry 2021

Cel:

międzynarodowe projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych.

Tematyka:

konkurs obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego.

Wnioskodawcy:

konsorcja międzynarodowe złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie: Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii lub Turcji.

Instytucja: NCN (ZSUN/OSF); system „elan” w DFG
Dofinansowanie:

500 tys. euro.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal) – można to zrobić do 29 października 2021 r. Następnie najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia do 2 maja 2022 r. wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF. Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 9 maja 2022 r.

Nabór wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) i pełnych (full proposals) odbywa się poprzez system „elan” w DFG. Wniosek krajowy składany jest poprzez system ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków (termin I):
  • do DFG (system „elan”): 29.10.2021
Składanie wniosków (termin II):
  • do DFG (system „elan”): 02.05.2022
Składanie wniosków (termin III):
  • do COP: 29.04.2022
  • do NCN (system ZSUN/OSF): 09.05.2022