Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - Trans-Atlantic Platform Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (T-AP RRR)

Cel:

realizacja projektów badawczych pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World.

Tematyka:

konkurs obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych:

zmniejszanie słabości i nierówności;

budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa;

wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego;

rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych;

zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

Wnioskodawcy:

konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-Niemcy).

Kraje uczestniczące w konkursie: Brazylia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Kanada, Kolumbia, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, USA, Szwajcaria, Wielka Brytania.

Dofinansowanie:

maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona. Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 600 tys. euro.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

poziom międzynarodowy: lider projektu musi złożyć obowiązkowy formularz Intention to Submit (ItS) na stronie internetowej agencji FAPESP. Wniosek pełny Full Proposall składany jest przez Lidera projektu w imieniu całego konsorcjum w elektronicznym systemie obsługi wniosków agencji FAPESP (SAGE system).

poziom krajowy: polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania pełnych wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Jeden egzemplarz wniosku krajowego należy dostarczyć do COP.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie NCN

Składanie wniosków (etap I):
  • do FAPESP: 14.06.2021
Składanie wniosków (etap II):
  • do FAPESP (SAGE system): 12.07.2021
Składanie wniosków (etap III):
  • do ZSUN/OSF: 19.07.2021